wtorek, 17 maja 2016

unit 10 pytania

Odpowiedz na poniższe pytania:

1. What animals do you like the most? Why?
2 Are you a decisive person? Why (not)?
3 Do you often eat dairy meals? Why (not)?
4 Who is responsible for cleaning your bedroom? Why?

Zadanie 2.
1 Are these young people in the picture British? Why do you think so?
2 Do you like learning foreign languages? Why (not)?
3 Describe your first English lesson.

Zadanie3.
1 What are the advantages of knowing foreign languages?
2 Is the Polish language easy for foreigners to learn? Why (not)?
3 How can modern technology support translators?
4 Does travelling abroad help improve your language skills? Why (not)?

niedziela, 8 maja 2016Podróżowanie:
-Travelling by car/ coach on motorways- podróżowanie samochodem/ autokarem po autostradach
-Where`s the toll?- gdzie jest miejsce pobierania opłat?
-Can you show me on the map where I am?-czy może mi pan pokazać, w którym jestem teraz?
-How can I get to the M-1 Motorway?- jak dojadę do autostrady M-1?
-where can I find a boarding house?- gdzie mogę znaleźć pensjonat?
-How long will I wait for the tow truck/ breakdown service?Jak długo muszę czekać na pomoc drogową?

-what are the parking charges? Jakie sa opłaty parkingowe?

Wypadek samochodowy:
-There`s been an accident- Zdarzył się wypadek
-There are people injured- są ranni
-Please call the ambulance/ the police/ the fire brigade- prosze wezwacpogotowie/ policję/ straz pożarna
-I`m on road number 2 near London- Znajduje sie na drodze nr 2 w pobliżu London.
--I`m slightly injured- jestem lekko ranny
-the car`s badly damaged- samochód jest lekko uszkodzony
-I`d like to call for road assistance- chciałbym wezwac pomoc drogowa

Dojazd do dworca:-
-Where`s the railway station?-gdzie jest dworzec kolejowy?
-is it far from here?- czy to jest daleko stąd?
-How can I get to the station?- czym dojade na dworzec?
-How many stops- ile przystanków

-What time does the train arrive in Belgium?- O której ten pociąg przyjeżdza do Belgii?
-Does this train pass through Brussels?- Czy ten pociąg przejeżdża przez Brukselę?
-Where can I find the trains timetables?-gdzie znajde rozklad jazdy pociągów?

-Where`s the exchange counter?- Gdzie jest kantor wymiany walut?
-Here`s my student card.- Tutaj jest moja legitymacja studencka
-is there a reduced fare/ discounts for students?-czy studenci maja zniżkę
-Up to what age?- do ilu lat?
-I`d like two and three reduced fare tickets- Poproszę 2 zwykłe I 3 ulgowe bilety.
-How long is this ticket valid?-Jak długo ważny jest ten bilet?

PYTANIE O CENĘ
-How much does the ticket cost?- Ile kosztuje bilet?
-What`s the price of…………..(the ticket)- jaka jest cena biletu?

czwartek, 21 kwietnia 2016

NAtural distaster:

Tell me about the natural disaster which you were a witness (Powiedz mi o naturalnej katastrofie, której byłeś świadkiem)

I was a witness of the earthquake. I was at home and suddenly there were a huge trembles. I tried to run away and the, I helped children and old people. Also, I phoned the emergency services. I was/ felt terrified, shocked and helpless. A lot of people were injured and were taken to hospital where the doctors helped them. Some of  victims died. It was horrible experience.

Gdzie byłęś- at home, in the street, in a car

Co widziałes i co zrobiłes- helped children and old people, found family members, ran away, phoned the emergency services

Jak sie czułeś- terriefied, shocked, worried, helpless, upset

czy były jakies obrażenia- people were injured, were tajen to hospital, doctors heloped people, people died

wtorek, 19 kwietnia 2016

Crimes

1.What are the most common crimes committed by teenagers?(Jakie są najpowszechniejsze przestępstwa popełniane przez przestępców/)

-drug dealing, shoplifting, robbery, robbery, vandalism, murder, mugging, pickpocketing

2.Why do young people turn to crime? (Dlaczego młodzi ludzie )

-they are bored with daily routine              -they come from broken families
-criminals are poor                                    -they want attention
-they watch violent films                             -they have family problems

3.Would you like to be a police officer? Why? Why not? (Czy chciałbyś byc policjantem?)

-it`s a well-paid job                                                      -it`s a steady job                                                       -it`s a good way to help the community/ people in need (ludziom w potrzebie)

4.Describe a situation when you, someone you know was stopped by the police. (OPpisz sytuację kiedy ty lub ktoś kogo znasz był zatrzymany przez policję.)                          

- Last week I was driving too fast and suddenly the police stopped me. I was afraid of losing my driving licence but fortunately the policeman:     - gave me a warn (dał mi ostrzeżenie)
                                                             - wrote a ticket (wypisal mandat)
And then I could go home. It wasn`t a nice experience but I know that I have to be more careful.

5.What organisations for young people or youth clubs are there in your town? (Jakie organizacje lub kluby młodzieżowe sa w twoim mieście?)

There are some charities, political organisations, music or dance clubs and sports clubs. The are a lot of members because many teenagers want to participate in some actions/ events. They want to spend their free time there.

6.Why do young people join youth organisations?Why?Why not? (Dlaczego młodzi ludzie przyłączają sie do młodzieżowych organizacji?)

in my opinion young people join to youth organisation because they are bored.
They want to get experience and learn something new. teenagers want to meet new people.


I think teenagers don`t want to join to youth organisation because thet aren`t interested in it, they don`t have time for doing it.

7.How can schools encourage their students to join to the youth organisation? (Jak szkoły moge zachęcić studentów do przyłączenia się do organizacji mlodzieżowych?)

-Schools can give them extra marks or some rewards.
They can offer a day off (mogą zaoferowac wolny dzień)

8.How can joining a youth club help your future career?(Jak wstąpienie do klubu młodzieżowego może pomóc w karierze?)
-organise events - gain experience - meet potential empoyers

9. Why is important to do something for other people? (Dlaczego jest ważne aby robić coś dla innych ludzi)

piątek, 18 grudnia 2015

Matura- czytanie ze zrozumieniem

1.Przeczytaj informacje o tym, jak przygotować się do maratonu. Do każdego fragmentu tekstu
(4.1.–4.4.) dopasuj właściwy nagłówek (A–F). Wpisz odpowiednią literę w każdą lukę.
Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.

HOW TO PREPARE FOR A MARATHON
4.1. ________
Running shoes are the most important thing for marathon training. Choose professional
running shoes from a well-known company. Also, get rid of all of your cotton running clothes.
When you sweat, cotton stays wet, which can make you cold and uncomfortable during training.
4.2. ________
Plan your weekly runs as if they are important appointments. While life may get in the way
of running every now and then, you should stick to your training program at least 80 percent
of the time. Having a steady routine during your training will help protect you from getting
injured.
4.3. ________
Don’t try to limit the calories while you train for a marathon – you need calories to keep you
strong for your running. Instead, choose healthy foods and snacks to fuel your body. If you
exercise for more than 60 minutes you should consume 100 to 300 calories every hour.
4.4. ________
Marathon training can be very tiring, so be sure to give your body the regular rest it needs to
keep up with the difficult training. Plan on getting an extra 30 to 60 minutes of sleep per day
while you are training.

A. Decide on proper equipment
B. Consume less calories
C. Include time for relax
D. Use cotton clothes

2.Przeczytaj trzy teksty dotyczące pracy. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną
z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B albo C.

Tekst 1.

Hi John!
Guess what! I work at Sonic Drive-In. I make hamburgers. It’s never super busy, because my
town is small and no one’s really crazy about Sonic here. The front people are nice and most of
the managers are cool. I get free drinks and half price food. I get tips, too. Last night I got $21 in
tips and I was working for less than 3 hours! It’s nice because I always leave with some cash in my
pocket between paydays.
And what about you? Do you have your first job yet?
Write to me soon,
James

5.1. James wrote the letter to
A. give some information about his first job.
B. criticize working in Sonic Drive-In.
C. explain why he started to work.

Tekst 2.

TIPS TO MAKE THE FIRST INTERVIEW A SUCCESS
Before your first job interview, find out some information about the company and learn about
the job you want to apply for. Read some typical interview questions online and practice your
answers before you go. Choose simple and elegant clothes. If you’re not sure what to wear ask
an adult family member. Also, don’t forget to bring a copy of your resume if you have one and
have a pen and paper ready to make some notes. Finally, make sure you know where you are
going for the interview so that you don’t get lost and are on time.
Good luck!

5.2. If you go on the first job interview, you have to
A. make notes about the company you’re going to visit.
B. ask somebody for help in choosing your clothes.
C. take something to write with you.


Tekst 3.

AT THE RESTAURANT
Day 1 – Go, go, go! I got a chef’s jacket and a black apron. I look almost like a professional chef!
I tucked a towel into the apron straps and got started. The restaurant was organizing a special
event, so everything had to be done faster than usual. There was so much to remember, so much
to do. I didn’t expect it! But I got my head down and did what I was told. I knew I was slow. New
people always are. My back ached because I was bending and lifting and I felt a little like an old
woman. But I was learning. And I hope that tomorrow will be better.

5.3. This text is about
A. a professional chef.
B. a difficult experience.
C. a typical working day.

3.Przeczytaj poniższy tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.
Zakreśl literę A, B, C lub D.

We were living in Oakbridge for about a week and I hated everything in it. When Mum
said we were moving to the country from our flat in the city centre, I imagined a pretty, oldfashioned
cottage with roses round the door. But the old unattractive house was dark with huge
spiders, and cobwebs so thick it was almost impossible to see light through them.
‘New house, new job, new beginning,’ Mum kept saying, doing her best to sound optimistic.
But the ‘new beginning’ was hard – at least for me. It was alright for Mum – she’d lived in
Oakbridge before I was born so it wasn’t really a new beginning for her, anyway.
‘I still don’t understand why we had to move here,’ I complained, sitting down to lunch that
first week – pizza again, served on a big cardboard box. We’ve had pizza every day since we
arrived. Hot pizza for lunch, and cold leftover pizza for supper. I started to get sick of pizza.
Mum looked at me ‘What do you mean, you don’t understand? How many times do I have
to explain?’
‘I know, I know, it’s a great job, and it’ll be easier for you to drive to your workplace, but
you were happy at your old job, weren’t you? And what about me? What am I supposed to do
without Laura? And what about my photography course? You know how much I loved going...’
‘I’m really sorry, Becky. I know it’s difficult for you, but I’m sure Laura will visit you later on
in the summer, and there’ll be a lot of chances for you to take photos around here. Jobs like this
aren’t offered very often, you know, not when you get to my age’ my mum said.
We were so busy those first few days I didn’t have much time to think about what I was going
to do when Mum starts her great new job. It was the summer holidays. We weren’t connected
to the Internet yet, and I couldn’t get a phone signal to call anyone.
We’ve been unpacking for over three hours today and I was just about ready to faint from
heat when Mum’s old friend, Stella, came to give us a helping hand. ‘Tracy Miller, I can’t
believe you’re back!’ she cried, throwing her arms round Mum. ‘It is so good to see you. And
you must be the beautiful Becky!’ She turned round to face me. I shook my head, blushing. No
one had ever called me beautiful before. Neat brown hair, a turned-up nose and freckles don’t
exactly make me beautiful. Cute maybe – but not beautiful.
adapted from Butterfly Summer by Anne-Marie Conway


6.1. Which is TRUE about the house in Oakbridge?
A. It made a good impression on the narrator.
B. It had a rose garden in the front.
C. It looked a bit creepy.
D. It was old but beautiful.
6.2. Narrator’s mother moved to Oakbridge because
A. she had lived there before the narrator was born.
B. she was unhappy with her old job outside Oakbridge.
C. she wanted her daughter to spend summer holidays there.
D. she wished to live closer to the place where she will work.
6.3. Stella visited the house in Oakbridge to
A. tell the narrator that she’s beautiful.
B. complain about the hot summer day.
C. meet the narrator’s mother for the first time.
D. help the narrator and her mother in moving in.
6.4. Which is the best title for the text?
A. HARD BEGINNINGS
B. RELAXING SUMMER
C. MYSTERIOUS HOUSE
D. BUSY WORKING DAY


POWODZENIA :)

Matura

1.W podanych zdaniach wybierz właściwą odpowiedź

1.I think we will _____ in this hotel. It has a jacuzzi, a gym and free wi-fi.
_____ here and don’t go anywhere. I’ll be back in two minutes.
A. stand
B. stay
C. sit

2.I don’t know the meaning of this word. I have to look it _____ in the dictionary.
Can you pick me _____ from the station at 5 p.m.?
A. off
B. out
C. up

3.The teacher wrote the exercise on the _____ and asked us to copy it into our notebooks.
Why don’t we play chess? I’ll bring the _____ and the chess pieces in a minute.
A. paper
B. board
C. table

4.I’m going to my aunt’s birthday party tomorrow, so I have to put on some _____ clothes.
Janet is really _____ . She always gets good grades at school.
A. smart
B. clever
C. intelligent

5.Oh no! Look at my hand – I’ve broken my _____ again!
You have to put a _____ in this wall so we could hang this picture.
A. ring
B. nail
C. stick

2.Wstaw odpowiedni wyraz:

                                      WHAT HAPPENS TO THINGS LOST AT AIRPORTS?

At Gatwick Airport alone, 8.1. ________ 1,000 and 1,800 bins are filled each month with
things that have been confiscated, or left by passengers. People usually forget 8.2. ________
belts, mobile phones, iPads, and umbrellas. However, sometimes 8.3. ________ are more
expensive things found by the airport workers. Staff at London City Airport has found £50,000
in cash, a bag of diamonds, a Rolex watch worth £10,000 and the keys to a Porsche!
According to Gatwick manager all lost things have to be recycled, destroyed, put on auction
or – where possible – returned to their owner. If the owner can’t be 8.4. ________ , the things are
kept in a special place for 90 days and then put on an auction. There are four auction houses
8.5. ________ sell luggage from various London airports, but don’t expect to find treasure often.
‘It’s dirty clothing and bags, mainly,’ said one employee.
adapted from www.telegraph.co.uk

8.1. between /among /over
8.2. to /take/ about
8.3. those/ they/ there
8.4. find /found/ finding
8.5. which /where /whose

czwartek, 15 października 2015

 KLASA 2 TF- PERUVIAN WEAVERS
 
NARRATOR: In a small village high in the Andes, it
all starts with the sheep. Just one, that loses its
warm, winter wool. First, a few people from the
village, or villagers, catch the sheep and prepare
the knife. Then, they carefully tie up the sheep so
that it can’t move.
Finally, they use the knife to cut the sheep’s
winter coat of wool. After that, one of the newest
and most important industries in Chinchero
begins. The methods they use are traditional, but
these villagers are part of something new. The
wool they’re collecting is for a new and different
business – a weavers’ cooperative that the
women here mange.
Every Monday and Saturday, 46 women and
girls cut wool from their sheep and llamas.
Then, they spin it into yarn for making cloth.
Nilda Cayanupa is the leader of the Center
for Traditional Textiles which manages the
cooperative.
NILDA CAYANUPA, CENTER FOR TRADITIONAL
TEXTILES: ‘Any of my age in my town was learning to
weave. So it was kind of sad that weaving was
disappearing. So, because that, always my dream
was that the younger generation should learn so
the weaving won’t die.’
NARRATOR: Nilda grew up in the Andean
countryside, where many of the men are farmers.
NILDA CAYANUPA: ‘Chinchero is a farming village.
We are the best – I’m not saying because I am
from this village – but we are the best producers
of the potatoes, and many things like quinoa …
barley …
NARRATOR: Farming has long been a tradition in
Chinchero. Many farmers here continue the
traditions of the Inca people who lived in the
Andes for centuries. However, farming no
longer brings in enough money to support
a whole family here. So, with the changes in the
economy, traditional ideas are changing, too.

Until now it’s always been the men who have
farmed and the women have cooked and cared
for the children. They have also taken wool
from the sheep and woven it into cloth. It’s the
weaving that’s now becoming more and more
important.
Nilda says that these women weavers are
becoming the main economic supporters of the
family. As an example, she tells of one woman
whose husband has started helping with
the sheep. She explains that this wasn’t very
common in the past. Men only farmed the land
and didn’t help with weaving.
NILDA CAYANUPA: ‘Today, this group of ladies can
make … not a lot of money … but a reasonable
amount of money.’
NARRATOR: Now in Chinchero, weaving isn’t just
a tradition. It’s a way to make money and live
well. Weaving has also become more important
for the culture of Chinchero. It has become a way
to make the textile tradition stronger and to
keep a part of the past alive.
GUADALUPE, WEAVER: ‘I learned when I was in the
third grade of school with very basic weaving.
Today, I weave blankets, shawls, ponchos, and
prepare my own yarn.’
NARRATOR: Older women now teach the younger
girls. The goal is to bring back the strength of the
textile tradition of the past. They want to keep
the Peruvian weaving traditions alive. As the
young women of Chinchero learn to weave, they
also learn to be self-sufficient. They can sell the
blankets and clothes that they make in their free
time.
ROSITA, WEAVER: ‘I do my weaving in my house, in
the afternoons and early morning. And here on
Monday and Saturday, too.’
NARRATOR: Weaving groups like the Chinchero

cooperative are giving new life to the textile
tradition. In the end, their cooperative may prove
that many threads together are stronger than